Ebben a cikkben:
Témakörök
Címkék

Banki kisokos

2020. június 26.
2568
Banki kisokos
 • Adósminősítés

A hitelnyújtás kockázatokkal jár a pénzintézeteknek,  ezért adósminősítés során felmérik a leendő ügyfél fizetőképességét. Vállalkozó ügyfeleknél lezárt pénzügyi év mérleg, eredménykimutatása és egyéb feltételek alapján kategóriákba sorolják a hiteligénylőket, ami alapján eltérő díjakat állapíthatnak meg  a bankok, a legkockázatosabbnak látszó ügyfeleket vissza is utasíthatják.

Az érvényes adósminősítés a következő éves beszámoló leadásáig hatályos.

Lakossági ügyfelek esetén ez általában automatikusan történik, jövedelem és egyéb feltételek alapján.
 

 • Alapkamat

A jegybanki alapkamat egy ország (vagy egy monetáris unió, mint  pl.  az eurozóna) irányadó kamatát jelenti, ami hatással van a banki kamatokra.  A jegy-banki alapkamat  csökkentésekor a betétek hozamai és a hitelek kamatai csök-kenhetnek, emeléskor növekedhetnek.
 

 • Átutalás

Az átutalás készpénz használata nélküli fizetési mód. A megbízó   arra utasítja a bankot, hogy a nála vezetett bankszámláról könyveljen  át egy meghatározott összeget a megbízásban szereplő személy, vagy cég bankszámlá-jára.
 

 • Átvezetés

 Egyazon  ügyfél két alszámlája közti átutalás.
 

 • ATM

Bankautomata, amely kártya használatával készpénz felvételére/befizetésre, számlaegyenleg lekérdezésére alkalmas. Saját AMT-nem nevezzük a számlave-zető bankunk  automatáit, itt  általában olcsóbban vehetünk fel pénzt, mint az idegen, vagyis más bankhoz tartozó automatából.
 

 • Auditálás

Mérleg/könyvvizsgálat. Az éves zárlati munkálatok során a  könyvvizsgáló - meg-felelő szakképesítéssel rendelkező szakember - által végzett hitelesítés, amelynek célja az adott szervezet gazdálkodásának, számviteli rendjének vizsgálata.
 

 • Bankszámla- (folyószámla) vezetés

A bankszámla a bank nyilvántartása a nála elhelyezett betétekről, befizetésekről, ill. kifizetésekről. A lakossági bankszámlára  az ügyfelek utaltathatják havi jövedelmüket, és utasíthatják a bankot, hogy rendszeres fizetési kötelezettségeiket, pl. közüzemi díjakat  átutalással rendezze.

A vállalkozói számlára  érkezhetnek a partnerek utalásai, készpénz  befizetései, saját ki- befizetések.

A számlán történő “mozgásokat” a bankok jóváírásnak (bejövő tételek) és terhelésnek (kimenő tételek) nevezik.

A bankszámlán történtekről (ki-befizetésekről , jóváírásokról, költségekről ) a bank havi számlakivonatban értesíti. az az ügyfelet. Ez ma már többnyire elektronikus úton történik.  A bankok meghatározott feltételek mellett bankkártyát is bocsáta-nak az ügyfél rendelkezésére.

A forintban vezetett bankszámlák mellett lehetőség van  devizaszámla vezetésre ( USD, EUR, GBP, CHF stb.)is.
 

 • Bankszámlaszám

A Bankszámlaszám  egy  egyedi 3x8 számból  álló azonosítószám. Pénzfoga-dáskor, illetve pénz utalásakor használjuk. Manapság már egyéb lehetőségek is vannak pénz utalására (pl. számlaszám, email cím,  telefonszám, adószám adóazonostó jel). 

Ha egy megadott bankszámlaszám, csak 2x8 számjegyből áll,  akkor a bankszámla utolsó részére  8 db  0 számjegyet kell írni.

 • Bankkártya

A bankkártya egy olyan készpénzfizetést helyettesítő eszköz, amelyet a bank ad a számlavezetett ügyfeleinek. Használatával lehetőség van vásárolni és ATM-ekben készpénzt felvenni.  
 

 • Bankgarancia

Általában vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata. A bankgarancia ígérvény kiadásáért a bankok garancia vállalási díjat számítanak fel.
 

 • BUBOR

Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegű kamat-láb. Ez az alapja egyes hitelek kamatának, a változó kamatozású hitelek jellem-zően a 3, 6 vagy 12 hónapos BUBOR-hoz vannak kötve.
 

 • Egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM)

A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével lehet összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel ( pl. számlavezetési díj) csökkentve.
 

 • Futamidő

A futamidő a betétek, illetve hitelek esetében azt a szerződésben meghatározott időtartamot jelöli, amíg a betét le van kötve, ill.  mely alatt a hitel visszafizetése megvalósul.
 

 • Előtörlesztési díj

A pénzintézeteknek a hitel kihelyezése költséges folyamat, a hitelbírálat és a tranzakciók mind sok erőforrást emésztenek fel. A bankok ezért a hitelezési gyakorlatukban előtörlesztés esetén díjat számíthatnak fel, hiszen ilyenkor a visszafizetett összeget újból ki kell helyezniük. A legtöbb hitel esetében nem lehet ingyen törleszteni a fennálló tartozásunkat egy összegben a futamidő vége előtt a banknak előtörlesztési díjat kell fizetni. A díj mértéke szerződésenként eltérő lehet, de jogszabály maximalizálja a legtöbb hiteltípus esetében.
 

 • Hirdetmény

A pénzügyi termékek tájékoztatója, mely pénzintézetenként változó. Célszerű alaposan tanulmányozni a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségek is itt találhatóak. A bankok a fiókjaikban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.
 

 • Hitelezés formái

Hitel
Mikor van egy vállalkozásnak hitel igénye? Amikor a bevételek, kiadások nem szinkronban jelentkeznek, vagy szeretne felkészülni egy nem várt kiadásra. Szeretné, ha folyamatosan rendelkezésére állna egy összeg, amelyet bármikor felhasználhat, ha szüksége van rá.

Ekkor likviditási hitelről beszélünk  (pl. folyószámlahitel, Széchenyi kártya hitel).

Likviditási hitel esetében a hitelező vállalja, hogy egy adott összegű hitelkeretet rendelkezésre tart az igénylő számára, amelyért az adós díjat fizet. Az ügyfélnek, amennyiben folyószámlán tartott pénze elfogy, lehetősége van a számára biztosított hitelkeret összegéig (kölcsönként) használni a bank pénzét.  Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az igénylő valóban felhasználja azt akár csak részben vagy egészben például azért, mert végül nem lesz szüksége rá. Maga dönti azt el hogy hitelkeretét milyen összegben használja fel, azonban a hitelkeret erejéig biztosított a kölcsön lehetősége.

Kölcsön
Kölcsönt általában azon cégek vesznek fel, akiknek cégük növekedéséhez, egy beruházáshoz nagyobb tőkére van szükségük, azonban ezzel teljes egészében nem rendelkeznek.
Tehát szükségük van egy meghatározott cél érdekében  pontosan ismert  összegre pl. telephely létrehozás, új gép vásárlás, vagy egy fennálló rossz kondíciójú hitel kiváltása, mely egyszeri finanszírozást igényel.

A kölcsön esetében a kölcsönszerződésben meghatározottak alapján a hitelező egy adott pénzösszeg fizetésére, az adós pedig a pénzösszeg későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles.

Tehát: amikor a pénzt megkapjuk későbbi visszafizetés kötelezettségével (akár banktól, akár például egy magánszemélytől), akkor kölcsönt kapunk és nem hitelt.

Faktorálás
Amikor egy cégnek pénzre van szüksége, viszont vevői 30-60 netán 90 napra fizetnek, a vállalkozó szeretné biztosítani a cége cashflowjának és likviditásának stabilitását.  Ekkor a Faktorálás a legideálisabb finanszírozási forma, hiszen nem a vállalkozó  cégét minősítik, hanem annak vevőét!  Ekkor a vevői számla benyúj-tásával  a pénzintézet  azonnal faktorálja a számlát bizonyos diszkont levonásá-val,, melyet rögtön a cég számlájára utalnak. A vevő a fizetési határidő lejártával a faktoráló pénzintézetnek utal.

Türelmi idő
A hitel törlesztésekor a tőke visszafizetésére adott haladék. Ez idő alatt csak a kamatot kell fizetni.

 • Hitelbírálat:

Banki eljárás, amelynek keretében a bank elemzi (jogszabályi és saját kockázat-elemzési szempontok alapján) az adott ügyfél hitelképességét, és dönt arról, hogy számára nyújt-e, és ha igen, milyen feltételekkel nyújt hitelt.
 

 • Jegybank

A bankok bankja, a monetáris politika fő irányítója. Magyarországon az MNB (Magyar Nemzeti Bank) látja el ezt a funkciót.
 

 • Kölcsönszerződés:

A hitelező és az adós között létrejövő szerződés, amely tartalmazza, hogy a hitelező mekkora összegű kölcsönt nyújt az adósnak, és azt,  hogy az adós milyen feltételekkel fizeti azt vissza. A feltételek között többek között szerepel a visszafizetés ideje - a törlesztőrészletek nagysága, gyakorisága, pl. havi negyedéves, éves illetve a kölcsön összege után fizetendő kamat,  egyéb díjak  mértéke. A kölcsön folyósítása az adós számára a kölcsönszerződés aláírását követően történik meg.
 

 • Kezesség

A kezesség a különböző hitelfelvételekhez kapcsolódóan a hitel visszafizetésének biztosítékaként jöhet szóba. Az adós helyett  esetleges nemfizetés esetén a kezes felel, ő fizeti ki a tartozást.
 

 • Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)

Az OBA célja a betétesek és ezen keresztül a pénzügyi rendszer stabilitásának védelme. A szervezet 100 ezer euró értékhatárig garanciát vállal a névre szóló la-kossági és devizabetétek kifizetésére abban az esetben, ha az azt kezelő pénzintézet fizetésképtelenné válik. A védelem alá eső betétek esetén tehát nem kell félni, a bank fizetőképessége esetén is hozzá fogunk jutni a pénzünkhöz.
 

 • Önrész

A kockázatai csökkentéséért a bankok a különböző biztosítékok mellett saját erőt, vagyis önrészt is kérhet. Legfőképp   vállalkozók esetében a  beruházási hiteleknél, lakosságnál a  lakáshiteleknél találkozhatunk vele. A bank belső szabályzata határozza meg az önerő mértékét, de  minimumát törvény is szabályozza.
 

 • PIN kód

Az ügyfél azonosítására szolgáló titkos számkód. Kibocsátására és használatára úgy kerül sor, hogy a titkos jellege megmaradjon. (Pl. kártya tulajdonosának azo-nosítására szolgáló számsor, a bank sem ismeri.)
 

 • POS (Point of sale) terminál

Legfőképp boltokban, de ma már mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható esz-köz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.
 

 • Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

A hitelfelvételkor  az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösz-szeg visszafizetésén túl fizetnie kell.
A THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, díj- és kezelési költséget. Nem számítható bele a prolongálási díj, késedelmi kamat biztosítási, - garancia díjak, átutalási költségek.

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása